Nezaťažuje firemný rozpočet! Už od 990 EUR mesačne.

Nové vozidlo DAF XF s mesačnou splátkou financovania už od 990 Eur pri uzavretí zmluvy o operatívnom lízingu na 36 mesiacov s dohodnutým nájazdom 100 000 km za rok. Ponuka platí pri uzavretí servisného kontraktu Full Care s mesačnou splátkou 109 Eur mesačne (Výsledná celková mesacná splátka je 1 099 eur). Akcia je platná maximálne na dve vozidlá
pre jedného zákazníka a pri dodaní a registrácii vozidiel do 30. novembra 2020. Ponuka podlieha kreditnému schváleniu.
Splátka nezahŕňa DPH a poistenie. Servisná zmluva Full Care kryje poruchy na celom vozidle, zahŕňa preventívnu údržbu a asistenčnú službu DAF ITS.
Je výslovne uvedené, že tento dokument slúži len ako východiskový bod pre ďalšie rokovanie. Všetky návrhy spoločností DAF a PACCAR Financial na uzavretie zmluvy, či už sú určené konkrétnemu zákazníkovi alebo nie, možno kedykoľvek odvolať a považujú sa za oslovenie potenciálneho kupujúceho / nájomcu za účelom prípravy nezáväznej ponuky. Priložený obrázok je ilustračný, konečná špecifikácia a typ sa môžu líšiť. Všetky
dodatočné opcie výbavy vozidla, zmena km nájazdu a doby trvania servisného kontraktu splátku navyšujú.