Životné prostredie

Životné prostredie a bezpečnosť


Lepšie pre životné prostredie

Nanešťastie sú aj najmodernejšie chladivá zlé pre životné prostredie. Priemerne stráca klimatizačná jednotka 86 gramov chladiva (viac ako 8% celkového množstva) za rok. Toto sa teraz zvýši, pretože sa zvyšuje počet vozidiel s klimatizáciou. Existuje len jeden spôsob zabraňujúci dopadu na životné prostredie: účinná údržba. Ak servis vašej klimatizačnej jednotky vykoná certifikovaný servisný partner ClimaTech Airco, prispejete k lepšiemu životnému prostrediu.

Bezpečné a pohodlné

Jazda v horúcich podmienkach znamená nebezpečnú jazdu. Zvýšenie vnútornej teploty z 22oC na 37oC zvyšuje riziko nehody najmenej o 30% kvôli zníženej schopnosti koncentrácie a reakcie. Výskumy ukazujú, že teploty nemusia klesnúť pod 20oC alebo prekročiť 26oC. Najlepší rozsah relatívnej vlhkosti je medzi 35% a 65%. Ľudia sú najostražitejší a najuvoľnenejší pri týchto podmienkach, čo prispieva k bezpečnosti.