Profil spoločnosti

 

Profil spoločnosti – História


Spoločnosť bola založená začiatkom Septembra v roku 1995 fyzickou osobou Milanom Horváthom pod názvom Milan Horváth D.I.L.A.N. Servis a prevádzka fungovala v Bratislave v prenajatých priestoroch s tromi zamestnancami. Hlavnou náplňou bola oprava nákladných automobilov rôznych značiek a výroba skriňových nadstavieb.

Od roku 1996 firma začala úzko spolupracovať s holandskou značkou nákladných automobilov DAF. Spoločnosť DAF síce v deväťdesiatych rokoch vyhlásila bankrot, no následne do hry vstúpila americká spoločnosť Paccar Company, ktorá sa v tom období stala stopercentným vlastníkom tejto značky.

V roku 2001 sa firma D.I.L.A.N. servis presťahovala do vlastných priestorov v Pezinku. V marci roku 2003 bola zmenená právna forma spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Od tohto roku sa firma stala oficiálnym, autorizovaným, predajným a servisným dealerom nákladných vozidiel značky DAF, tzn. že od tohto dátumu sa firma výhradne zaoberá predajom a servisom nákladných vozidiel len tejto značky.

V roku 2005 bola otvorená nová prevádzka v Žiline, ktorá spočiatku fungovala v prenajatých priestoroch no o rok neskôr už vo vlastných.

Na začiatku roka 2010 sa firma presťahovala z prevádzky Pezinok do nových priestorov v Senci. Zmena miesta prevádzky do Senca prináša rozšírenie a skvalitnenie ponuky služieb zákazníkom a svojou polohou v bezprostrednej blízkosti dialnice D1 je dostupnejšia pre zákazníkov.

 

Obchodné meno: D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.

Fakturačná adresa:

Šenkvická 14/D

902 01,  Pezinok

Slovenská Republika

IČO: 35854171

IČ DPH: 2020206210

Zapísaný v registry: Obchodný register Okresný súd Bratislava I.,

Odd.: Sr.o, Vložka.číslo 28445/B

Prevádzka Senec:

D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.

Dialničná cesta 11, 903 01,  Senec

Slovenská Republika

Prevádzka Žilina:

D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.

Kamenná cesta 16/B, 010 01,  Žilina

Slovenská Republika

Bankové spojenie:

VÚB a.s. 3184069451/0200 BIC: SUBASKBX VÚB EUR IBAN: SK28 0200 0000 00318406 9451

ČSOB – EUR – 4000645050/7500 BIC: CEKOSKBX ČSOB – EUR IBAN SK 92 7500 0000 0040 0064 5050