DAFBBI Euro 6

Spoločnosť DAF Trucks kompletne prepracovala webovú stránku pre výrobcov nadstavieb (www.DAFBBI.com).

Nová on-line platforma je k dispozícii v trinástich jazykoch. Výrobcom nadstavieb uľahčuje prístup k pokynom, odporúčaniam a podkladom, ktoré sú dôležité pri výrobe nadstavieb a pri ich montáži na podvozky vozidiel DAF.

Ak podvozok určený pre montáž nadstavby opustí výrobný závod, často smeruje priamo k výrobcovi nadstavieb, ktorý na neho namontuje nadstavbu podľa určenia vozidla a priania zákazníka – napríklad sklápací alebo skriňovú nadstavbu alebo nakladací žeriav s opornými nohami. Výrobca nadstavieb potrebuje dostatok kvalitných informácií a maximálnu podporu pri konfigurácii a montáži nadstavieb, preto nová webová stránka s informáciami pre výrobcov nadstavieb poskytuje ešte podrobnejšie výkresy podvozkov, listy s technickými údajmi a súčasne výkresy CAD.

Okrem kompletne nového vzhľadu bola veľká pozornosť venovaná tiež zlepšeniu užívateľského komfortu a ľahšiemu získavaniu hľadaných informácií. Webová stránka napríklad jednoznačne rozlišuje informácie o vozidlách Euro 3/5 a Euro 6. Užívatelia nájdu potrebné listy s technickými údajmi ešte rýchlejšie a môžu si stiahnuť viac listov naraz. Funkcia vyhľadávania uľahčuje a urýchľuje nájdenie správneho výkresu podvozku a jeho detailov.

Cieľom novej webovej stránky je ponúknuť vysokú úroveň podpory výrobcom nadstavieb a pomôcť im pri vytváraní optimálnych riešení tým najefektívnejším spôsobom. Preto si užívatelia môžu z webovej stránky stiahnuť aj súbory vo formáte CAD, ktoré možno využiť pri vývoji nadstavieb, a k dispozícii sú tiež 3D animácie, ktoré zákazníkovi umožňujú presne vidieť, ako bude hotové vozidlo vyzerať na ceste.

Prostredníctvom webových stránok www.DAFBBI.com môžu výrobcovia nadstavieb tiež požiadať o prístup k stránke DAF BBI Plus, ktorá obsahuje kompletný manuál pre výrobcov nadstavieb pre vozidlá Euro 6 a podrobné produktové informácie, zaujímavé novinky, informácie o smerniciach EÚ a dokumentáciu k typovému schváleniu celého vozidla.

Webové stránky www.DAFBBI.com a DAF BBI Plus pomáhajú výrobcom nadstavieb efektívne vyvíjať nadstavby pre vozidlá DAF pre najvyššiu kvalitu a maximálnu spoľahlivosť vozidla – vďaka tomu sú dobrým príkladom programu DAF Transport Efficiency.

Aktuality

  1. Ponuka jazdených vozidiel

    Ďalšie informácie

  2. Archív